28. 8. 2013

Je vaše auto online?

Continental se nezabývá pouze vývojem a výrobou pneumatik. Společnost investuje značné prostředky a úsilí také do zdokonalování celé řady automobilových technologií včetně aplikace internetových technologií do městské dopravy.


Jsme online. Dříve jsme byli připojeni k síti přes stolní počítače, poté přes notebooky pomocí bezdrátových technologií a dnes používáme nejvíce tablety a chytré telefony s neustálým připojením k internetu. Většina za nás bydlí ve větších městech, kde žijeme, pracujeme a trávíme volný čas. Pro přesun do zaměstnání používáme automobily, stejně jako většina ostatních obyvatel a město je symbolem neustálého přesunu lidí a materiálu. Tento přesun se stává spolu s narůstající intenzitou provozu méně plynulým a často také v historické zástavbě starých měst s nevhodnou infrastrukturou pro jízdu autem kolabuje. Tento problém narůstá a žádá si koncepčního řešení.

Hlavní problém ovšem spočívá v nerovnoměrné distribuci informací mezi účastníky silničního provozu, kteří nedovedou dobře odhadnout aktuální dopravní situaci a adekvátně na ni zareagovat. Z tohoto důvodů se Continental snaží na celý problém nahlížet komplexně a pomocí sběru dat od účastníků provozu vyhodnocovat aktuální dopravní situaci, podle které se může provoz dynamicky upravovat na úrovni řízení dopravy nebo se aktuální informace mohou pružně distribuovat mezi řidiče, kteří tak budou moct svoji trasu optimalizovat. Chytré telefony jsou k tomuto účelu skvělé, jelikož jsou výkonem i technickým vybavením schopné data jak přijímat tak odesílat ke zpracování.

Moderní města se v budoucnosti bez takovéto lokální informační sítě neobejdou, otázka je, jak rychle se tyto technologie dají vyvinout a převést do praxe. Mnoho lidí bude vůči těmto postupům jistě opatrná, protože se přeci jen jedná o zásah do soukromí. Benefity této služby a nutnost všech se zavčas, plynule a bezpečně dostat z místa na místo jistě tyto obavy převáží.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Oblíbené příspěvky