20. 8. 2013

Jsou pneumatiky skutečně tak neekologické?

Pneumatika je pro většinu lidí symbolem nutného zla pro potřeby jízdy autem nebo ekologická katastrofa od začátku do konce jejího života. Je to tomu ale skutečně tak i dnes? 

Společnost Continental investuje velké prostředky jak do vývoje technologií pro zlepšení mechanických vlastností pneumatik tak do vylepšování ekologické stopy pneumatiky, což je především úprava materiálového složení a nahrazování ropných produktů materiály ekvivalentními z obnovitelných zdrojů.

V dnešní době pneumatiky Continental obsahují téměř polovinu materiálů, které nejsou vyráběné z ropy. Právě přerušení závislosti na fosilních palivech je hlavním cílem technologů. Jako nadějné se jeví alternativy v podobě řepkového oleje jako náhrady olejů ropných nebo nahrazování nových přírodních a syntetických kaučuků recyklátem z pneumatiky ojetých.
„V mnoha případech mají tyto materiály negativní vliv na výkonnost při brzdění a valivý odpor – a zde nemůžeme akceptovat žádné kompromisy. Masivní kompenzace fosilních materiálů obnovitelnými surovinami není vždy řešením, protože je k tomu potřebná orná půda, která by mohla být využita k produkci potravin.“ Dr. Boris Mergell, Continental
 Pro získání adekvátního množství obnovitelných surovin nahrazujícími ropné produkty je potřeba spoustu orné půdy a samotné pěstování a zpracování bohužel povětšinou není bez masivního dotování ekonomicky možné a už z principu je to nelogické a už vůbec ne ekologické. Jako nadějná alternativa se jeví získávání kaučuku z pampelišek. Odpadl by problém dlouhé a náročné dopravy kaučuku do gumárenských závodů a tyto rostliny nevyžadují ornou půdu nebo složité strojní zpracování.Kolem roku 2020 má Continental v plánu produkovat pneumatiky složené ze 100% obnovitelných materiálů, neboli kompletně recyklovatelné. Největší otázka souvisí s bezpečností a parametry těchto pneumatik. Velké nákladní automobily budou nejspíš stále závislé na lepších mechanických vlastnostech jakostního přírodního kaučuku. Na druhé straně automobilové dopravy ovšem máme rozvíjející se trh se spousty malých vozů a elektromobilů pohybující se převážně v městském prostředí jejichž obutí nevyžaduje tak bohatě dimenzované pneumatiky a pro které může být tento kompromis vhodný.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Oblíbené příspěvky